बहिरंगPulse

आइतवार देखि शुक्रवार (बिहान १० बजे — बेलुका २ बजे) । बहिरंगमा औसत बिरामी: २५० दैनिक ।

हाम्रो बहिरंग विभागले बिरामीहरूको आवश्यकताहरूलाई कभर गर्दछ जसलाई अनुगमन हेरचाह र चेक अप आवश्यक पर्दछ।