आकस्मिकHeart

आकस्मिक – २४ घण्टा उपलब्ध. आपतकालिन – २ बेड।

हामी तपाईको लागि वर्षभरी प्रत्येक दिन उपलब्ध छौं। तपाईलाई मद्दत गर्न हामी सँधै तयार छौं! हाम्रो आपतकालीन टोली तपाइँको सेवा को लागी तयार छ!