Covid 19

कोरोनाभाइरस रोग (COVID-19)

Palpa Hospitalसमाचार

स्वयंलाई सुरक्षित राख्न र भाइरस फैलाउन मद्दत गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट यी सुझावहरू पालना गर्नुहोस्: १. २० सेकेन्डका लागि आफ्ना हात साबुन र पानीले धुनुहोस्।२. आफ्नो अनुहार, आँखा, मुख, र नाक छुने बेवास्ता गर्नुहोस्।३. जो मानिस कमजोर छन् संग सम्पर्क बेवास्ता गर्नुहोस्। र यदि तपाईं सक्नुहुन्न भने, मास्क लगाउनुहोस्।४. आफ्नो कुहिनो को बर्न …