मातृशिशु स्वास्थ्य क्लिनिकImage
हामी स्वास्थ्य सेवाहरुमा पहुँचको समानता सुधार गर्दै नेपालले शिशु, शिशु र मातृ मृत्युदरमा उल्लेखनीय कटौती गरेको र पहल गरेको पहलहरुलाई पूरा गर्न हामी सेवामा छौं।