पाल्पा अस्पतालबाट मिति २०८०/०५/०२ मा लिइएको परीक्षाकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

Palpa Hospital समाचार