पाल्पा अस्पतालमा सेवा बिस्तार : बिहान ९ बजे देखि

Palpa Hospitalसमाचार

पाल्पा अस्पतालमाा सेवा बिस्तार गर्ने क्रम मा बिहान ९ बजे देखि नै सम्पुर्ण डाक्टर हरु द्वारा OPD सेवा सुचारु भएको छ ।